โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ ๒๒ - ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๕๗ สอบกลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ทุกระดับชั้น ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.234.71.40
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,139,439
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกับชุมชนวัดหลวงสืบสานประเพณี แลอุปั๊ดตะก่า ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมขบวนแห่ อุปั๊ดตะก่า ของวัดแม่ซอดน่าด่าน (วัดเงี้ยวหลวง) หรือที่ชาวแม่สอดรู้จักในนาม วัดหลวง แลอุปั๊ดตะก่า เป็นประเพณีและวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาอย่างยาวนาน เป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ จะจัดขึ้นเฉพาะช
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกับชุมชนชาวแม่สอด สืบสานประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษาและรณรงค์งดเหล้าเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๑๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมกับชุมชนชาวแม่สอดแห่เทียนจำนำพรรษารอบตัวเมืองแม่สอด เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการถวายเทียนจำนำพรรษาที่มีมาแต่โบราณ พร้อมทั้งเชิญชวนพี่น้องชาวอำเภอแม่สอด งดเหล้าในช่วงเข้าพรรษา ทั้งนี้ยังถือว่าเป
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร 
       วันที่ ๗ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบช่อดอกไม้และเกียรติบัตรแก่นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนาธรรม AFS(American Field Service) และ AYC(Amsam Youth Center) 
       วันที่ ๖ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้แก่ นายอนุเทพ หลวงจันทร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ นักเรียนแลกเปลี่ยนเยาวชนไทย-นานาชาติ AFS ที่กลับมาจากประเทศสหรัฐอเมริกา, กล่าว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดอบรม Google Apps for Education 
      วันที่ ๕ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดการอบรม Google Apps for Education ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการพัฒนาและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียง และประกาศเป็นศ

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4 
       สาขาวิชานาฎศิลป์ รายละเอียดดังท้ายประกาศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ อนุญาตให้โรงเรียนสรรพวิทยาคมเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ 
      ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๒๖๘.๓๙/๒๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ ขณะนี้ คณะกรรมการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาได

แนวปฏิบัติของโรงเรียน ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 
      ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ควบคุมอำนาจในการบริหารประเทศตั้งแต่ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ นั้น เพื่อให้การบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพฐ.จึงจัดทำแนวปฏิบัติของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทุ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๓ 
      ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ได้ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว วิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ นั้น บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในสถานศึกษาเสร็จสิ้น

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
มหาวิทยาลัยนเรศวร มาแนะแนวนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการตรวจสุขภาพคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับครูที่ย้ายมาปฎิบัติหน้าที่ที่โรงเรียนสรรพวิทยคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน เพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๑ และรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๒ และ ชั้นปีที่ ๓

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com