โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.159.156.181
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,311,031
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th


๑. ประกาศรับนักเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๒. ประกาศรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๓. ประกาศรับนักเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๔. ประกาศรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๕. Announcement 2015-2016 Admission for Mathayomsuksa 1,4 International Program, MP, MEP Cilck here
๖. ปฎิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "๑๐๐ ปี ศักดิ์ ศรีสรรพวิทยาคม" 
       วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายพันธ์ ทาอินทร์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนสรรพวิทยาคม คณะครูและหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สูงสุดภาคเหนือการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร 
       วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับเกียรติบัตรจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เนื่องจากโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นโรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สุงสุดในการสอ
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิธีรวาณิช 
       วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางสาวสุชาดา วันนาติ๊บ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๑๕ นักเรียนห้องเรียนพิเศษโปรแกรม MP รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิธีรวาณิช ผ่านคุณสงวนศรี พงศ์เรขนานนท์ โดยได้รับทุนการศึกษา จำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก เนื่องในงาน "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม" 
       วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘ โรงเรียนสรรพวิทยาคมพร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึกในงาน ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม  ได้มีการประชุมฝ่ายจัดทำของที่ระลึก โดยปรึกษาเพื่อจัดสร้างและจัดหาของที่ระลึกเพื่อจำหน่ายในงาน ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีฌาปณกิจ "นายอุทัย อินต๊ะสงค์" ช่างไม้ระดับ ๓ ที่เสียชีวิตในระหว่างการทำงาน 
       วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมไว้อาลัยและพิธีฌาปณกิจ นายอุทัย อินต๊ะสงค์ ช่างไม้ระดับ ๓ โรงเรียนสรรพวิทยาคม ที่เกิดอุบัติเหตุระหว่
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบ

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงฝึกงาน แบบ 102/27 (อาคารคหกรรม) 
      ด้ยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงฝึกงาน แบบ 102/27 (อาคารคหกรรม) เป็นจำนวนเงิน 306,700 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2) 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการจัดงาน "๑๐๐ ปี ศักดิ์ ศรีสรรพวิทยาคม"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับเกียรติบัตรโรงเรียนที่นักเรียนมีคะแนนสอบ GAT ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ สูงสุดในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนเรศวร
นักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิธีรวาณิช
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำของที่ระลึก เนื่องในงาน "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมพิธีฌาปณกิจ "นายอุทัย อินต๊ะสงค์" ช่างไม้ระดับ ๓ ที่เสียชีวิตในระหว่างการทำงาน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับการยกย่องเชิดชุเกียรติให้เป็น "คนดีศรีสรรพวิทยาคม" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com