โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 8 - 9 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น  ประจำปีการศึกษา 2558 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.144.124.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 4,107,696
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th
 

>>>Click<<<

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย 
       วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการ ประชุมคณะกรรมการบริหารสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย โดยมีวาระการประชุมเรื่อง การจัดงานมุฑิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของผู้บริหารโรงเรียน ค
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเครือข่ายฝ่ายจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมเครือข่ายฝ่ายจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมีวาระการประชุมการดำเนินงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมตักบาตรเติมบุญ ประจำวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ 
       วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรีย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ.๓ 
      วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบช่อได้ไม้เพื่อแสดงความยินดีแก่ครูที่ได้เลื่อนวิทยฐานะเป็น คศ.๓ ซึ่งประกอบด้วย ๑. นายธีรโชติ คงคำ ๒.นางแสงเดือน แก้วสุริยะ ๓. นางนาตยาณี ไวว่อง ๔. นางสาวสโรชา หล้าย
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
       วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายดำรงค์ โตใย รองผู้อำนวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นตัวแทนคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข โดยมี สภานักเรียน กลุ่มทูบีนัมเบอร์วัน เครือข
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศผลการคัดเลือกเป็นพนักงานขับรถยนต์ราชการ 
                ตามประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๑ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ และประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ ๒ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ได้ประก

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียน การสอน 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับการเรียน การสอน จำนวน 12 ชุด ราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 552,000 บาท&nbs

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
                ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องการเงินโรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้ที่สนใจสามารถด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด 100 ปี สรรพวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด 100 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,994,000 บา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการจ้างสอ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเงินบริจาคสร้างอาคาร หอสมุด ห้องประชุม ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com