โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ วันแม่แห่งชาติ ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 184.72.69.79
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,394,733
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุม พ่อครู แม่ครู คณะสีเขียว 
       วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมสักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม พ่อครู แม่ครู คณะสีเขียว ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๖ 
       วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่ เด็กหญิงนีรดี มีเงิน นักเรียนที่ได้คะแนนผ่านการแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๖ โดยได้คะแนนเป็นระดับที่ ๕๕ ของประเทศ โดยการแข่งขันจัด
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วย นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและหลักสูตร นางรัตติมา ทองใบทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศใน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร 
       วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี ๒๕๕๗ ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการร้องเพลง The ASEAN Way การแสดงของนักเรียนประกอบเพลง อาเซียนร่วมใ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน           เพื่อให้ครูพิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเห

ประกาศ เรื่องนโยบายการเยี่ยมบ้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพฐ.จึงกำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนั้นจึงประกาศและแจ้งให้ พ่อครู-แม่ครู ของโรงเร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการพัฒนาและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียง และประกาศเป็นศ

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 4 
       สาขาวิชานาฎศิลป์ รายละเอียดดังท้ายประกาศ

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ อนุญาตให้โรงเรียนสรรพวิทยาคมเก็บเงินบำรุงการศึกษาได้ 
      ตามที่โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้ขออนุญาตเก็บเงินบำรุงการศึกษา ตามหนังสือที่ ศธ. ๐๔๒๖๘.๓๙/๒๖๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ไปยัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ ขณะนี้ คณะกรรมการเขตพื้นการศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ ได้มีมติเห็นชอบให้เก็บเงินบำรุงการศึกษาได

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุม พ่อครู แม่ครู คณะสีเขียว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ ๖
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสุดยอดแฟนพันธุ์แท้อาเซียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมวันอาเซียน (ASEAN Day) ประจำปี ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมการแก้ความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com