โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 วันสถาปนาโรงเรียนเรียนและทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุ้นสร้างอาคารห้องสมุด 100 ปี :: วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 วันเปิดรั้วโรงเรียน  ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 184.73.104.82
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,777,577
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th

กำหนดการวันสถาปนาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ครบรอบ ๙๙ ปี
และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างอาคารห้องสมุด ๑๐๐ ปี
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

๐๗.๔๐ น. นักเรียนเข้าแถว/เคารพธงชาติ สวดมนต์
๐๘.๐๐ น. นักเรียน ครู บุคลากร และแขกผู้มีเกียรติ พร้อมกันบริเวณหน้าเสาธงตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระจำนวน ๙๙ รูป
๐๙.๐๐ น. พีธีสักการะ บวงสรวงรูปปั้นพระสมัครสรรพการ/ไหว้ศาลพระภูมิ
๐๙.๓๐ น. คณะครู บุคลากรทุกท่าน พร้อมกันที่อาคารพระสมัครสรรพการ
๐๙.๔๕ น. มอบทุนการศึกษา
๑๐.๐๐ น. พิธีทำบุญโรงเรียน และพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ณ อาคารสรรพการ
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ คณะครูและแขกผู้มีเกียรติร่วมรับประทานอาหาร
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร 
      วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร ณ ห้องสมุด โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียน 
       วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล ๑๐๐๐ บาท แก่ เด็กหญิงกชกร สุวรรณรัตน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ที่ได้รับคะแนนสูงสุดลำดับที่ ๓ ของประเทศ ในการสอบวิชาภาษาไทยข
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูที่ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับ นางสาวหทัยนัทธ์ มณฑา โครงการครูมืออาชีพ ที่เข้ามาบรรจุที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม โดยมาทำหน้าที่สอนวิชาภาษาอังกฤษ และนายพันตรี สีขาว ครูสอนวิชาภาษาอั
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการบรรยาย "การขยายผลการรับการประเมิน ผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ ว.๑๓" 
       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์  ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม  กล่าวต้อนรับและกล่าวขอบคุณ นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผอ.สพป.ตาก เขต ๒ ที่ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ "การขยายผลการรับการประเมิน ผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ ว
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันที่ ๒) 
       วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ค่ายธรรมพัฒนาจิต ๖ ระดับ" เพื่อเสริมส
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ตัวอย่างข้อสอบ PISA รายวิชาคณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการสุ่มให้เป็นโรงเรียนที่จะได้รับการสอบข้อสอบ PISA 2015 และทาง สพม.38 ได้มอบตัวอย่างข้อสอบ PISA เพื่อเผยแพร่สู่ครูผู้สอน นักเรียน และผู้ปกครองให้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา และทดลองทำข้อสอบ ก่อนทำแบบทดสอบจริง สามารถ Download ได้ต

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์,ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ 1 ชุด กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้อง

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงบศึกษาธิการ ๕ นโยบายทั่วไป , ๗ นโยบายเฉพาะ , ๑๐ นโยบายเร่งด่วน 
      รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกำหนดจุดเน้นในการพัฒนาการศึกษา เป็น ๕ นโยบายทั่วไป  จุดเน้น ๗ นโยบายเฉพาะ  และจุดเน้น ๑๐ นโยบายเร่งด่วน ดังเอกสารที่แนบ

นโยบายการจัดการเรียนการสอน ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป 
      ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทระทวงศึกษาธิการ และ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ และหน้าที่พลเมืองให้กับนักเรียนและเยาวชนไทย ให้ได้เรียนรู้ ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ภาคเรียนที่ ๒ เป็นต้นไป โดยให้ศึกาาวิชาหน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ๑ ตำแหน่ง 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการโรงเ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนและคณะกรรมการบริหารวิชาการและหลักสูตร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบโล่รางวัลให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับครูบรรจุใหม่และครูที่ย้ายมาทำการสอนที่โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการบรรยาย "การขยายผลการรับการประเมิน ผลงานวิชาการเชิงประจักษ์ ว.๑๓"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (วันที่ ๒)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com