โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 27 ตุลาคม 2557 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.211.219.178
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,698,465
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 
       วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบทุนการศึกษาแก่ นางสาวอรวรรณ มีทุ่ง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕/๑๒ พร้อมทั้งยังละเว้นค่าบำรุงการศึกษาตลอดจนจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและครูชาวต่างชาติที่สอนในห้องเรียนพิเศษ English Program, Mini English Program และห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies) 
       วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะครูและครูชาวต่างชาติที่สอนในห้องเรียนพิเศษ English Program, Mini English Program และห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ 
       วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔(วันที่ ๒) 
       วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ค่ายธรรมพัฒนาจิต ๖ ระดับ" เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง โดยมีนักเรียนในระดับชั้น
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
       วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นางรัตติมา ทองใบทวีเดช รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง "ค่ายธรรมพัฒนาจิต ๖ ระดับ" เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพี
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ๑ ตำแหน่ง 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการโรงเ

ประกาศรับสมัครลูกจัางชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
      ด้วยโรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจัางชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการโรงเรียนสรรพวิทยาคม สนใจอ่านไฟล์แนบ

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-class Standard School : Sapphawittayakhom School 
      โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ทำการพัฒนาและก้าวหน้ามาโดยลำดับ ได้รับการจัดอันดับจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมของประเทศไทย เพื่่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
      เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียนสรรพวิทยาคม กำหนดเปิด

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและครูชาวต่างชาติที่สอนในห้องเรียนพิเศษ English Program, Mini English Program และห้องเรียนพิเศษ EIS (English for Integrated Studies)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔(วันที่ ๒)
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบความช่วยเหลือเบื่องต้นแก่นักเรียน

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com