โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.205.168.88
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,555,562
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมทำ MOU กับ Timaru Boys' Hight School และ Timaru Girls' Hight School 
       วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม และ Mr. Andrew Gill International Student Director of Timaru Boys' Hight School and Timaru Girls' Hight School จากประเทศ New Zealand ร่วมทำ MOU ระหว่างโรง
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒ 
       วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ ณ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ โดยได้รับเกียรติจาก นายสวัสดิ์ ใจหาญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๓๘ มาเป็นประธานใ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดงานเลี้ยง "เกษียณ......เกษมสุข" แด่คุณครูขนิษฐา ริยะขัน 
       วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดงาานเลี้ยง "เกษียณ......เกษมสุข" แด่คุณครูขนิษฐา ริยะขัน ที่เกษียณอายุราชการ ณ อาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗  นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การมอบข
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
รายงานผลการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 
      แบบบันทึกการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ(สำหรับคณะกรรมการ นักเรียน) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 
      แบบบันทึกการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ(สำหรับคณะกรรมการ นักเรียน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน           เพื่อให้ครูพิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเห

ประกาศ เรื่องนโยบายการเยี่ยมบ้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพฐ.จึงกำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนั้นจึงประกาศและแจ้งให้ พ่อครู-แม่ครู ของโรงเร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการพัฒนาและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียง และประกาศเป็นศ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมทำ MOU กับ Timaru Boys' Hight School และ Timaru Girls' Hight School
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๔ ระดับเขต สพม.๓๘ ตาก กลุ่มที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดงานเลี้ยง "เกษียณ......เกษมสุข" แด่คุณครูขนิษฐา ริยะขัน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานโรงเรียนมาตรฐานสากล

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com