โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 22-26 กันยายน 2557 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 5 คน
หมายเลข IP 54.90.195.67
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,513,873
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบบริหารงานวิชาการ 
       วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและหลังสูตร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดทำโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบบริหารวิชาการ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม. ๓๘ ตาก กลุ่ม ๒ 
       วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม. ๓๘ ตาก กลุ่ม ๒ โดยมีนายบริบูรณ์ รัติภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพบพระวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมค
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิต ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 
       วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา และแสดงมุทิตาจิต แด่อาจารย์ขนิษฐา ริยะขัน ที่เกษียณอายุราชการ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนสรรพวิทยาคม 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเพื่อเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและหลักสูตร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุม การเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ชุดที่ ๔ 
       วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการตรวจเยี่ยมประเมินระดับพัฒนาการโรงเรียนมาตรฐานสากล นายมนต์ชัย ปานธูป ผู้อำนวยการโรงเรียนอุตรดิถ์ดรุณีและคณะ พร้อมรายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
รายงานผลการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนกรกฎาคม 
      แบบบันทึกการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ(สำหรับคณะกรรมการ นักเรียน) ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

รายงานผลการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประจำเดือนมิถุนายน 
      แบบบันทึกการประเมินความสะอาดบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบ(สำหรับคณะกรรมการ นักเรียน) ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน 
      สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. มีหนังสือที่ ศธ ๐๔๐๑๐/ว๑๒๒๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการให้การบ้านนักเรียน           เพื่อให้ครูพิจารณามอบหมายการบ้านให้นักเรียนอย่างเห

ประกาศ เรื่องนโยบายการเยี่ยมบ้านของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
      ด้วยปีการศึกษา ๒๕๕๗ และ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นปีแห่งการดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการเยี่ยมบ้านเป็นกิจกรรมสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  สพฐ.จึงกำหนดให้เดือนสิงหาคม เป็นเดือนแห่งการเยี่ยมบ้านนักเรียน ดังนั้นจึงประกาศและแจ้งให้ พ่อครู-แม่ครู ของโรงเร

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา 
      ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวทางการพัฒนา "สถานศึกษาพอเพียง" ให้เป็น"ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา" ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ หน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ทำการพัฒนาและประเมินศักยภาพความเข้มแข็งสถานศึกษาพอเพียง และประกาศเป็นศ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการการจัดทำโครงการ/กิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ งบบริหารงานวิชาการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ สพม. ๓๘ ตาก กลุ่ม ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ร่วมแสดงมุทิตาจิต ร้อยรัก รวมใจ สานสายใย มุทิตา แด่อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเพื่อเตรียมการรับการประเมินโรงเรียนมาตรฐานสากล ปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรม "ตักบาตร-เติมบุญ"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม/ประเมินระดับพัฒนาการ โรงเรียนมาตรฐานสากล ชุดที่ ๔

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com