โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 10 ตุลาคม 2557 ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.83.167.152
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,665,108
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)" 
       วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)" การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนสรรพวิทยาคม ปีการศึกษา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง "วันประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" 
       วันที่ ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมผู้ปกครอง "วันประกาศผลเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗" ณ อาคารสรรพการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๒๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ 
       วันที่ ๑๕-๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง (SS.A.T.C) รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗ ของกลุ่มสหวิทยาเขตลุ่มน้ำเมย สังกัด สพม.๓๘ และสพป.ตาก เขต ๒ โดยได้รับเกียรติจาก น
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ๑ ตำแหน่ง 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการโรงเ

ประกาศรับสมัครลูกจัางชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
      ด้วยโรงเรียนประกาศรับสมัครลูกจัางชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องธุรการโรงเรียนสรรพวิทยาคม สนใจอ่านไฟล์แนบ

โรงเรียนมาตรฐานสากล World-class Standard School : Sapphawittayakhom School 
      โรงเรียนสรรพวิทยาคมได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน ให้เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 เมื่อ พ.ศ. 2554 โรงเรียนได้ทำการพัฒนาและก้าวหน้ามาโดยลำดับ ได้รับการจัดอันดับจาก สพฐ.ให้เป็นโรงเรียนยอดนิยมของประเทศไทย เพื่่

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 
      เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 3 รายการ กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2557 ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องพัสดุโรงเรียนสรรพวิทยาคม กำหนดเปิด

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของสถานศึกษา (SWOT Analysis)"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง "วันประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ฝึกภาคที่ตั้งนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือรุ่นใหญ่ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๗

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com