โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 6 คน
หมายเลข IP 54.80.27.222
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,873,111
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th

รับสมัครสมาชิก To BE Number 1 คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยนานาชาติ ( AFS ) 
       วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางพัฒนา  ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม กล่าวต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวอิตาลี จำนวน ๒ คน ได้แก่ Miss Marika  Cognoli และ Miss Michela Abilay  ตามโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนไทยน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดโครงการ " ค่ายไตรภาษา " 
       วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดโครงการ " ค่ายไตรภาษา " มีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจใน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาพม่า เพิ่มขึ้น ณ อาคารสรรพ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดค่าย" การขับเคลื่อนนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " 
      วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการโรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดค่าย " การขับเคลื่อนนักเรียนแกนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง " โดยมีนักเรียนแกนนำเข้าร่วมจำนวน ๔๐ คน และนักเรียนเป้าหมาย ๑๒๐ คน ณ อาคารสรรพการ โ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม อบรมขยายผล " การจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง " 
      วันที่ ๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการเปิดอบรมขยายผล " การจัดทำแผนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง " โดยมีคณะครูโรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วม จำนวน ๕๐ คน ณ ห้องโสตทั
โรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงมีพระชนมายุครบ ๕ รอบ 
       วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม และ นางสุรีย์พร สหวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ร่วมวางแผนการจัดสร้างห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนฯ ทรงมีพระชน
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง 
      ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ ตำแหน่ง รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๕ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องการเงินโรงเรียนสรรพวิทยาคม ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ไฟล์ประกอบ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด 100 ปี สรรพวิทยาคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอสมุด 100 ปี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 9,994,000 บา

ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน  อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นที่ชำรุดทรุดโทรมและประสบภัย จำนวน 1 รายการ ราคากลางของงานก่อสร้างในการจ้างสอ

การขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งแบบรายงานการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ เพื่อสรุปรายงานสำนักงานคณะกรรมก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบ

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม รับมอบเงินบริจาคสร้างอาคาร หอสมุด ห้องประชุม ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญานและสวนสนาม จัดโดยสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาตาก เขต ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติตามกลยุทธ์ของสถานศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com