โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: ยินดีต้อนรับสู่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.224.168.206
คุณเข้าชมลำดับที่ 5,870,834

   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

ผลคะแนนและการเปรียบเทียบ O-NET        

 โรงเรียนสรรพวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

มัธยมศึกษาปีที่ 3(Click)     มัธยมศึกษาปีที่ 6(Click) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ต้อนรับ พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ ในการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
       วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ร่วมต้อนรับ พลตรี กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์พร้อมคณะ ในการตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศและมอบรางวัลในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายฉัตรชัย วิเทศน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบรางวัลในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับประเทศในงาน " ค่ายเวทีนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์แห่งชาติ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ " ในห้วงวันท
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 
       วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมี ดร.พระมหาธีรวัฒน์ ธีรวฑฺฒนเมธี เจ้าอาวาสวัดดอนไชย เป็นประธานในการเปิดพิธี มีนายจิระพงษ์ สุริยา รองผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม นำคณะครูและนักเรียน
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มให้การต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มาติดตาม ตรวจพื้นที่รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 
       วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู ร่วมให้การต้อนรับนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายชัยพฤกติ์ เชียรธานรักษ์ นายอำเภอแม่สอด และหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่มาติดต
โรงเรียนสรรพวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน 
       วันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทุกฝ่าย มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนในการจัดกิจกรรมภายในหน่วยงาน ดังนี้ ๑. เกียรติบัตรห้องเรียนที่ชนะการประกวดกระทง ตามโครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย ๒. เกียรติบัตรห้องเ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
           ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศ

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว(ภาษาเมียนมา) 
      ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 มีความประสงค์จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกภาษาเมียนมา จำนวน 1 อัตรา ตามบัญชีแนบท้ายป

แนวทางการเบิกจ่ายอบรมครูผู้เข้ารับการพัฒนา Training OBEC(คูปองครู) 
     

ประกาศและรายละเอียดรางวัลคุรุสภา ประจำปี พ.ศ.2560 
       

ประกาศโรงเรียนสรรพวิทยาคม เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(เจ้าหน้าที่การเงิน) 
      บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน เสร็จสิ้นแล้ว โรงเรียนสรรพวิทยาคมจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดังเอกสารแนบ 

ข่าวย้อนหลัง

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวการศึกษา
 
ข่าวการศึกษา

Facebook
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com หรือ Mysapphawit@hotmail.com