โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
    .

:: วันที่ 2 - 7 มีนาคม 2558 สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 3 ::

 

 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิสัยทัศน์การบริหารงาน
ภารกิจผู้อำนวยการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 50.16.127.34
คุณเข้าชมลำดับที่ 3,453,509
   หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 
ชื่อเว็บไซต์ใหม่ (New Name Website): www.sappha.ac.th


๑. ประกาศรับนักเรียน ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๒. ประกาศรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ MP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๓. ประกาศรับนักเรียน ประเภท ห้องเรียนพิเศษ MEP ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๔. ประกาศรับนักเรียน ประเภทห้องเรียนพิเศษ SMAT ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๕. Announcement 2015-2016 Admission for Mathayomsuksa 1,4 International Program, MP, MEP Cilck here
๖. ปฎิทินรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๗. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๘. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่
๙. ผลการคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ คลิกที่นี่

๑๐. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าเรียนห้องปกติ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ม.1คลิกที่นี่ ม.4คลิกที่นี่

กำหนดพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารหอประชุมห้องสมุด ๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม
วันจันทร์ ที่ 30 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 น.


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจำทำแผนขับเคลื่อนฯ 
       วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูและบุคลากร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจำทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม -
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๓๑ มีนคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นายปรีชา เชษฐ์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานใน "วันเกียรติยศ" พิธีมอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึก
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
       วันที่ ๓๑ มีนคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ดร.สุชาติ ตรีรัตน์วัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสรรพวิทยาคม ให้เกียรติมาเป็นประธานใน "วันเกียรติยศ" พิธีมอบประกาศนียบัตรการจบหลักสูตร ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ณ อาคารสรร
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม" 
       วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและหลักสูตร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม" เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม" 
       วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ นางพัฒนา ธรรมจักร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการและหลักสูตร โรงเรียนสรรพวิทยาคม เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม" เพื่อติดตามการดำเนินงานและแจกจ่ายงานเพื่อดำเนินงานต่อไป ณ
ข่าวย้อนหลัง
ประกาศโรงเรียน

 
การขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
       ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๘ ให้โรงเรียนที่ประสงค์ขอเก็บเงินบำรุงการศึกษา และการระดมทรัพยากร ปีการศึกษา ๒๕๕๘ ส่งแบบรายงานการขอเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เห็นชอบ เพื่อสรุปรายงานสำนักงานคณะกรรมก

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นเอกได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบ

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ 
      ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบประโยค ธรรมศึกษาชั้นโทได้ ในสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๗ นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ไฟล์ประกอบ

สอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงฝึกงาน แบบ 102/27 (อาคารคหกรรม) 
      ด้ยโรงเรียนสรรพวิทยาคมมีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารประกอบโรงฝึกงาน แบบ 102/27 (อาคารคหกรรม) เป็นจำนวนเงิน 306,700 บาท กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้า

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3) 
                ด้วยโรงเรียนสรรพวิทยาคม มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล/55-ข (เขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจำทำแผนขับเคลื่อนฯ
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดกิจกรรมวิชาการ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดการประชุมคณะกรรมการฝ่ายหนังสืออนุสรณ์ "๑๐๐ ปี ศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม"
โรงเรียนสรรพวิทยาคม จัดพิธีวางศิลาฤกษ์ "อาคารหอประชุมห้องสมุด ๑๐๐ ปีศักดิ์ศรีสรรพวิทยาคม"

หนังสือราชการจาก สพฐ ถึง เขตพื้นที่การศึกษา
 


ข่าวสารจากศูนย์ข่าวการศึกษาไทย
 

ข่าวการศึกษา
 


Facebook
 

 

 


รวมลิงค์หน่วยงานทางการศึกษา
 
 
 
 
 
 
 
 
Sappha Radio 107.25 MHz
เวลา 07.00 น. ถึง 18.00 น.

ผังรายการออกอากาศ
Code วิทยุติดเว็บไซต์
 

 

 
โรงเรียนสรรพวิทยาคม (Sapphawitthayakhom School)
51 Phasatwiti Road Mae Sot, Tak Province, 63110
Tel : 055-531094  Fax : 055-534861
Email : sappha@hotmail.com